Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ) – Ανά κεφάλαιο - Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα «ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» - video

Άμεση ανάκληση της Υπουργικής Απόφασης που καταργεί το δικαίωμα

της ελεύθερης επιλογής Β΄ Ξένης Γλώσσας στην Ε΄ Δημοτικού

Για να ψηφίσετε και εσείς μεταβείτε: Online Petition


Νέα κριτήρια για τη χορήγηση επάρκειας
προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας

Συνεχής ενημέρωση – μεταβείτε εδώ

Λογισμικό Β/θμιας

Anne-Maries Welt

Διαδραστικό λογισμικό, υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου
Συμπιεσμένη μορφή των λογισμικών για αντιγραφή σε CD (ΔΩΡΕΑΝ)

Τα Κόμικς που Μιλάνε

Εκπαιδευτικό υλικό, υποστηριζόμενο από υπολογιστή, το οποίο διευρύνει και εμπλουτίζει το μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου. Στοχεύει πρωταρχικά στην ώθηση του μαθητή να μιλήσει, και να χειριστεί καταστάσεις. Το υλικό αυτό παρέχει ποικιλία και δίνει κίνητρο στον μαθητή. Ο παιγνιώδης χαρακτήρας του επηρεάζει τον χαρακτήρα του μαθήματος και το κάνει να ξεφεύγει από την ρουτίνα. Δίνει νέες δυνατότητες για επικοινωνία, δημιουργικότητα και εξέλιξη του προφορικού και γραπτού λόγου. Τέλος με την διαδικασία κατασκευής κόμικς ο μαθητής εξοικειώνεται με τον υπολογιστή, τις νέες τεχνολογίες και την χρήση λογισμικού.

Αναλυτικά

Top