Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ) – Ανά κεφάλαιο - Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα «ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» - video

Άμεση ανάκληση της Υπουργικής Απόφασης που καταργεί το δικαίωμα

της ελεύθερης επιλογής Β΄ Ξένης Γλώσσας στην Ε΄ Δημοτικού

Για να ψηφίσετε και εσείς μεταβείτε: Online Petition


Νέα κριτήρια για τη χορήγηση επάρκειας
προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας

Συνεχής ενημέρωση – μεταβείτε εδώ

Διδακτική

Οι καθηγητές Γερμανικής Γλώσσας μπορούν να χρησιμοποιήσουν το περιεχόμενο των αρχείων και φυσικά να συμβάλλουν στον εμπλουτισμό της σελίδας αποστέλλοντας τις δικές τους προτάσεις. Τα επιστημονικά άρθρα που γράφονται αποκλειστικά για το περιοδικό aktuell θα δημοσιεύονται στη ιστοσελίδα μετά την κυκλοφορία του περιοδικού στη στήλη "Περιοδικό aktuell".


Διδακτικές προσεγγίσεις για ένα ευχάριστο μάθημα
Ευαγγελία-Μαργαρίτα Σαμαρά, Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής
Ανακοίνωση στην Ημερίδα Spaß mit Deutsch in Thessaloniki (13 Δεκεμβρίου 2009)

Όποιος/όποια θέλει μπορεί να ζητήσει το υλικό με ηλεκτρονικό μήνυμα:
-
grss@kmaked.pde.sch.gr (υπόψιν κ. Σαμαρά)
-
e.m.samara7@gmail.com

Bilingualer Unterricht (CLIL) - theoretische und didaktische Grundlagen
Von Bandas Angelos, Deutschlehrer - Mitarbeiter im Zentrum für die Griechische Sprache
Ανακοίνωση στην Ημερίδα Spaß mit Deutsch in Thessaloniki (13 Δεκεμβρίου 2009)

Δείτε την ανακοίνωση κάνοντας κλικ εδώ


Theaterspiel in der Sekundarstufe
Von Chatsopoulou Elli, Deutschlehrerin aus Thessaloniki
Ανακοίνωση στην Ημερίδα Spaß mit Deutsch in Thessaloniki (13 Δεκεμβρίου 2009)

Δείτε την ανακοίνωση κάνοντας κλικ εδώ


Phonetik im DaF-Unterricht integrieren, nicht isolieren
Von Ageliki Apergi, Deutschlehrerin aus Patras
Ανακοίνωση στη Dezembertagung της Πανελλήνιας Ένωσης στην Αθήνα (6 Δεκεμβρίου 2009)

Δείτε την ανακοίνωση κάνοντας κλικ εδώ


Videomaterial für Ihren Unterricht (mit oder ohne Aufgaben)
Jetzt Deutsch lernen: Videos!
Grundschule
,,Lernen Sie Deutschland kennen”
Δείτε το Projekt ,,Lernen Sie Deutschland kennen” της Πανελλήνιας Ένωσης
(Von Pantelakis Manolis)
Το Projekt υλοποιήθηκε σε σειρά σχολικών μονάδων του νομού Χανίων-Απρίλιος 2007

Επιμορφωτικό υλικό των διημερίδων που διοργάνωσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στην Πάτρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη τον Μάρτιο 2007, στο πλαίσιο του Πιλοτικού Προγράμματος Εισαγωγής Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.Ideen für DeutschlehrerInnen - Links zum Primarunterricht

Frühes Fremdsprachenlernen, Material- und Unterrichtsvorschläge, Projekte, Fortbildungen

Erste Fremdsprachenkenntnisse spielend erproben und mit Gleichaltrigen aus anderen europäischen Ländern kommunizieren

„Werkstatt“ für Kinder

Web-Magazin für Kinder

DaF-Material-Sammlung mit Informationen über Lehrwerke für Kinder

Blinde Kuh - Suchmaschine für Kinder

Beiträge von KollegInnen
Arbeitsblätter Grundstufe DaF

ZMP-Blick 2: Kapitel 2
Lernwortschatz auf Griechisch
2 σελίδες/271 kb K.A.

ZMP-Blick 2: Kapitel 3
Lernwortschatz auf Griechisch
2 σελίδες/263 kb K.A.

Sprechen Schreiben Mitreden: Kontrollübungen
Test 1 (Kapitel 1-5)
1 σελίδα/104 kb L.S.

ZD-Themen neu 1
2 Tests (Lektionen 1-5, 6-10)
4 σελίδες/350 kb M.K.

Kartoffelsuppe
Rezept für junge Köche

1 σελίδα/179 kb A.B.

Lückentexte B2
2 Lückentexte mit Schlüssel
2 σελίδες/115 kb L.S.

ZD:Vorbereitungstest
Test für ZD-Kandidaten
2 σελίδες/141 kb F.B.

KDS-Literatur: Steinflut
2 Tests zu Steinflut
2 σελίδες/99,7 kb A.B.

em-Hauptkurs
Wiederholungstest zur Lektion 1
1 σελίδα/263 kb K.A.

dass-Sätze
Wie bildet man einen dass-Satz?
1 σελίδα/63,3 kb M.K.

Präsens
übungen zum Präsens
2 σελίδες/135 kb K.A.

EU-Osterweiterung
Text zum Leseverstehen
2 σελίδες/76,3 kb M.A.

Euro
2 Texte zum Leseverstehen
1 σελίδα/71,3 kb F.B.

Deutschland abschwören!
Text zum Leseverstehen (mit Fragen)
1 σελίδα/92,1 kb A.B.

Die 12 wichtigsten Regeln zum Schriftlichen Ausdruck
Lernen Sie richtig schreiben
1 σελίδα/31,5 kb N.N.

35 Adjektive mit präpositionalem Objekt
Liste mit Adjektiven (mit übersetzung)
1 σελίδα/170 kb N.N.

Verben mit präpositionalem Objekt
Liste mit Verben (mit übersetzung)
3 σελίδες/144 kb N.N.

übung zu den Verben mit präpositionalem Objekt
übung: Welche Präposition passt?
1 σελίδα/96,5 kb N.N.

Modalverben
Theorie zu Modalverben auf griechisch
1 σελίδα/119 kb N.N.

Modalverben
übung: Welches Modalverb passt?
1 σελίδα/82,3 kb N.N.

Brieffreundschaft
übung zu den Adjektivendungen
1 σελίδα/81,2 kb N.N.

Starke Verben
übung zu den Starken Verben (A-L)
1 σελίδα/147 kb N.N.

Tipps zum Euro
Kleintexte mit übungen
3 σελίδες/284 kb M.K.

Ping Pong neu 1
Wiederholungstest
Ping Pong neu 1 - L. 9-12
3 σελίδες/212 kb A.C.

Ping Pong neu 1
Wiederholungstest
Ping Pong neu 1 - L.1-4
3 σελίδες/233 kb A.C.

Berliner Platz 2
Glossar DE-GR (Teil 1)
14 σελίδες/346 kb M.K.

Berliner Platz 2
Glossar DE-GR (Teil 2)
14 σελίδες/347 kb M.K.

Transparente Landeskunde
Fragen zu landeskundlichen Themen (BRD, usw.)
10 σελίδες/258 kb B.K.

Stufen International 1
Zusatzübungen (Band 1)
3 σελίδες/150 kb B.K.

Stufen International 1
Band 1: Glossar DE-GR (Teil 1)
13 σελίδες/388 kb B.K.

Stufen International 1
Band 1: Glossar DE-GR (Teil 2)
13 σελίδες/339 kb B.K.

Präpositionen mit Akkusativ
Theorie und übungen zu den Präpositionen mit Akkusativ
3 σελίδες/256 kb A.C.

7 Verben ohne ,,zu”
übungen zu den Verben ohne ,,zu”
2 σελίδες/124 kb A.C.

Grammatik macht Spaß 3 (Εκδόσεις Κουναλάκη)
Wiederholungstest 1
2 σελίδες/73 kb L.K.

Grammatik macht Spaß 3 (Εκδόσεις Κουναλάκη)
Wiederholungstest 2
2 σελίδες/72 kb L.K.

Grammatik macht Spaß 3 (Εκδόσεις Κουναλάκη)
Wiederholungstest 3
2 σελίδες/81 kb L.K.

Die Rechtschreibreform


Karin Vavatzanidis, Goethe-Institut Thessaloniki
Ανακοίνωση στo Συνέδριο Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας 2006

Das LIFE Projekt - Ideen und Materialien für interkulturelles Lernen

Samara Evangelia-Margareta
Ανακοίνωση στo Συνέδριο Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας 2006

M.A. in Didaktik
Gymnasium Panorama Thessaloniki

Computergestützter DAF-Unterricht: NEUE MöGLICHKEITEN
Αρχείο (2,3 ΜΒ)

Τσαπατώλη Κωνσταντίνα, καθηγήτρια Γερμανικής Γλώσσας
Ανακοίνωση στo Συνέδριο Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας 2006

Lesestrategien und die Förderung des Verstehens im Fach DaF
Παπαγεωργίου Βάγια, καθηγήτρια Γερμανικής γλώσσας
Διαταρραχή Ελειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα
Μελέτη για όλους τους εκπαιδευτικούς

Πρακτικές οδηγίες για εκπαιδευτικούς και γονείς

Karin Vavatsanidis, Goethe-Institut Thessaloniki
Deutsch in der Primarstufe
Ανακοίνωση στις επιστημονικές ημερίδες που συνδιοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση με το ΣΥ.ΚΑ.ΓΕ. το Σεπτέμβριο του 2005 σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα

Κείμενο

Hans Bannenberg, Aristoteles Universität Thessaloniki
Deutsch – Niederländische Sprachverwandtschaft
Εισήγηση στην Επιστημονική Ημερίδα της Πανελλήνιας Ένωσης (11.12.2005, Θεσσαλονίκη)

Εισήγηση

Δημήτρης Ζέππος, ΔΜΕ, ΥΔ Ε.Κ.Π.Α
Διασφάλιση Ποιότητας στις Συνθετικές Εργασίες στο μάθημα της Γερμανικής στο Δημοτικό.
Το παράδειγμα της εργασίας με Νέες Τεχνολογίες

Ankündigung
Adressen
Διασφάλιση ποιότητας
Qualität

Ανακοίνωση στην ημερίδα επιμόρφωσης που οργάνωσε το Παράρτημα Βόρειας Ελλάδας της Πανελλήνιας Ένωσης στις 11.12.2005 στη Θεσσαλονίκη

Gaby Grammenou, Hueber Hellas Verlag
Der Mündliche Ausdruck in Pingpong neu-Kursen

Ανακοίνωση στην 1η Επιστημονική Ημερίδα της Πανελλήνιας Ένωσης (06.02.2005)
Δημοσιεύτηκε στο „AKTUELL- Nr.7“

Αγνή Δάφφα: „Sprachliche Fertigkeiten in der mündlichen Kommunikation“.
Erfahrungen aus der Weiterbildung der Deutschlehrer/innen im Rahmen des Postgraduiertenstudiums an der Griechischen Fernuniversität Patras.

Κείμενο
Εισήγηση στην Επιστημονική Ημερίδα Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (Αύγουστος 2004)

Δημήτρης Ζέππος, Γερμανικά – Αρχαία Ελληνικά, σχέσεις στενής συγγένειας
Δημήτρης Ζέππος, ΔΜΕ, ΥΔ Ε.Κ.Π.Α
Γερμανικά – Αρχαία Ελληνικά, σχέσεις στενής συγγένειας
Άρθρο στην ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης, 25.08.2005

Dr. Helena Hanuljakowa, Präsidentin des Internationalen Deutschlehrerverbandes (IDV)
Deutsch in der Slowakei
Aspekte der Entwicklung des Deutschunterrichts in der Slowakei
Aus: Aktuell-Nr.6, Herbst 2005

Γιάννης Καρατσιομπάνης, Wochenende zum Primar-Unterricht, Athen 26.-27.11.2005
Γιάννης Καρατσιομπάνης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης

Wochenende zum Primarunterricht

Απομαγνητοφώνηση της ομιλίας στο «Wochenende zum Primarunterricht», που οργανώθηκε το Σαββατοκύριακο 26-27 Νοεμβρίου 2005 με πρωτοβουλία του Goethe-Institut Athen.

Christian Seiffert
Konzeption, Aufbau und spielerische Ansätze von geni@l
85,1 kb in PDF

Ανακοίνωση στην 1η Επιστημονική Ημερίδα της Πανελλήνιας Ένωσης (06.02.2005)
Δημοσιεύτηκε στο „AKTUELL- Nr.6“

Panhellenischer Deutschlehrerverband
Arbeitsplatzcheckliste
60,4 kb in PDF

Panhellenischer Deutschlehrerverband
Wochenplan
68,4 kb in PDF

Panhellenischer Deutschlehrerverband
Mind-Mapping: Eine Präsentation
222 kb in PPT

Panhellenischer Deutschlehrerverband
Trainingsbaustein: Mind-Mapping
130 kb in PDF

Panhellenischer Deutschlehrerverband
Vorbereiten einer Klassenarbeit
87,2 in PDF

Dimitris Zeppos
E-Mail Projekt
182 kb in PPT

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
Γερμανική Γλώσσα-Γυμνάσιο

629 kb in PDF

Panhellenischer Deutschlehrerverband
Lehrskizze: WEIHNACHTEN
100 kb in PDF

Panhellenischer Deutschlehrerverband
Arbeitsblatt: WEIHNACHTEN
205 kb in PDF

Δρ. Δάφνη Βηδενμάιερ, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τέστ γλωσσικής χρήσης-Κατασκευή, διεξαγωγή και βαθμολόγηση
Ανακοίνωση στις επιστημονικές ημερίδες που συνδιοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση με το ΣΥ.ΚΑ.ΓΕ. το Σεπτέμβριο του 2005 σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα
Κείμενο
Top