Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ) – Ανά κεφάλαιο - Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα «ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» - video

Άμεση ανάκληση της Υπουργικής Απόφασης που καταργεί το δικαίωμα

της ελεύθερης επιλογής Β΄ Ξένης Γλώσσας στην Ε΄ Δημοτικού

Για να ψηφίσετε και εσείς μεταβείτε: Online Petition


Νέα κριτήρια για τη χορήγηση επάρκειας
προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας

Συνεχής ενημέρωση – μεταβείτε εδώ

Αναθέσεις μαθημάτων σε Γυμνάσιο, Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο


Υπουργική Απόφαση
(ΦΕΚ, τεύχος Β΄, αρ. Φύλλου 2758, 01-9-2016)
Τροποποίηση-συμπλήρωση της με αριθ. 94588/Δ2/09-06-2016 (ΦΕΚ 1670) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» - (εισάγεται ο θεσμός της γ΄ ανάθεσης)

Υπουργική Απόφαση

(ΦΕΚ, τεύχος Β΄, αρ. Φύλλου 2605, 23-8-2016)
Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου (εισάγεται ο θεσμός της γ΄ ανάθεσης)

Υπουργική Απόφαση
(ΦΕΚ, τεύχος Β΄, αρ. Φύλλου 1670, 10-6-2016)
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου

Υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ, τεύχος Β΄, αρ. Φύλλου 1671, 10-6-2016)
Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου


------------------------------------------------------------------------------

Υπουργική Απόφαση με Αρ.Πρωτ. 137852/Γ2 στις 02.09.2014 και θέμα:
“Οδηγίες για τις αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015”
Επανέρχεται, αλλά μόνο στο Γυμνάσιο, ως μάθημα Β΄ ανάθεσης, το μάθημα της Ιστορίας για τους κλάδους ΠΕ05 (Γαλλικής), ΠΕ06 (Αγγλικής), ΠΕ07 (Γερμανικής) και ΠΕ34 (Ιταλικής) Φιλολογίας.
Στο Γενικό Λύκειο το μάθημα επιλογής «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» ορίζεται ως μάθημα Α΄ ανάθεσης για τους κλάδους ΠΕ05 (Γαλλικής), ΠΕ06 (Αγγλικής), ΠΕ07 (Γερμανικής) Φιλολογίας, τροποποιώντας την  Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2143/Β΄/5-8-2014) που το όριζε ως μάθημα Β΄ ανάθεσης.


Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2143/Β΄/5-8-2014) και θέμα:
«Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 124062/Γ2/06−09−2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2350 Β΄) όσον αφορά στις αναθέσεις των μαθημάτων επιλογής της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
Το μάθημα επιλογής «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» ορίζεται ως μάθημα Β΄ ανάθεσης για τους κλάδους ΠΕ05 (Γαλλικής), ΠΕ06 (Αγγλικής) και ΠΕ07 (Γερμανικής) Φιλολογίας.


Υπουργική Απόφαση με Αρ.Πρωτ. 124062/Γ2 στις 06.09.2013 και θέμα:
«Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄) «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1984 Β΄)».
Η βασική αλλαγή για τους ξενόγλωσσους κλάδους είναι ότι το μάθημα της Ιστορίας προβλέπεται ως μάθημα Β΄ Ανάθεσης για τους κλάδους Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ07), Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06) και Γαλλικής Γλώσσας (ΠΕ05) μόνο για το σχολικό έτος 2013-2014 τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στο Γενικό Λύκειο.


ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ με Αρ.Πρωτ. 124062/Γ2/06.09.2013 →

Η Υπουργική Απόφαση για το μάθημα «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» (ΦΕΚ 2143/Β΄/5-8-2014) →

Οδηγίες για τις αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015 →
Top