Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ) – Ανά κεφάλαιο - Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα «ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» - video

Άμεση ανάκληση της Υπουργικής Απόφασης που καταργεί το δικαίωμα

της ελεύθερης επιλογής Β΄ Ξένης Γλώσσας στην Ε΄ Δημοτικού

Για να ψηφίσετε και εσείς μεταβείτε: Online Petition


Νέα κριτήρια για τη χορήγηση επάρκειας
προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας

Συνεχής ενημέρωση – μεταβείτε εδώ

Επικαιρότητα

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες γλώσσες στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο (09.09.2016)


Με νέο πρόγραμμα σπουδών για τις ξένες γλώσσες ξεκινά το σχολικό έτος.

Το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ) αφορά τις γλώσσες που περιλαμβάνονται στα ισχύοντα ωρολόγια προγράμματα και συγκεκριμένα την Αγγλική ως πρώτη ξένη γλώσσα, η οποία είναι υποχρεωτική σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού και του Γυμνασίου, καθώς επίσης τη Γαλλική και τη Γερμανική ως δεύτερες ξένες γλώσσες, οι οποίες προσφέρονται κατ’ επιλογήν από την Ε’ Δημοτικού. Το ΕΠΣ-ΞΓ αφορά επίσης και άλλες γλώσσες που περιλαμβάνονται στο Γυμνάσιο, π.χ. η Ιταλική, και γλώσσες που μπορεί να περιληφθούν στο μέλλον, ως υποχρεωτικές ή επιλογής, ανεξαρτήτως των ωρών που προβλέπονται για τη διδασκαλία της καθεμίας εξ αυτών.

Το ΕΠΣ-ΞΓ είναι πρόγραμμα σπουδών (curriculum), όχι αναλυτικό πρόγραμμα (syllabus) και είναι κοινό για όλες τις ξένες γλώσσες του σχολείου και ενιαίο για το Δημοτικό και Γυμνάσιο. Προσδιορίζει τους γενικούς και επιμέρους δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας από το επίπεδο Α1 (στοιχειώδης γνώση) μέχρι το επίπεδο Β2 (καλή γνώση της γλώσσας).

Οι δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας του ΕΠΣ-ΞΓ είναι συστοιχισμένοι με τους δείκτες του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (Συμβούλιο της Ευρώπης). Το αναμενόμενο επίπεδο γλωσσομάθειας, όπως αναφέρεται στο ΕΠΣ_ΞΓ, για τη Γερμανική γλώσσα βάσει των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο ορίζεται στο Α1+.


To ΕΠΣ-ΞΓ (ΦΕΚ, τεύχος Β, Αρ. Φύλλου 2871, 09-09-2016) →

Top