Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ) – Ανά κεφάλαιο - Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα «ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» - video

Άμεση ανάκληση της Υπουργικής Απόφασης που καταργεί το δικαίωμα

της ελεύθερης επιλογής Β΄ Ξένης Γλώσσας στην Ε΄ Δημοτικού

Για να ψηφίσετε και εσείς μεταβείτε: Online Petition


Νέα κριτήρια για τη χορήγηση επάρκειας
προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας

Συνεχής ενημέρωση – μεταβείτε εδώ

Επικαιρότητα

Kolloquium am Fachbereich für Deutsche Sprache und Literatur (EKPA) - WS 2016-17

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir freuen uns, am Mittwoch 18. Jänner 2017, Evi Balassi als letzte Sprecherin des Semesters im Kolloquium begrüßen zu dürfen.
Thema des Vortrages: Ausspracheschulung im Fremdsprachenunterricht.
Zeit: 17:30
Ort: Raum 712, Philosophiki

Über zahlreiches Erscheinen würden wir uns alle freuen!

Mit freundlichen Grüßen,
Winfried Lechner & Mark Michalski

----------------------------------------------------------------------------------------------


Sehr geehrte Damen und Herren,

Der für Mittwoch, 11. Jänner 2017, geplante Vortrag von Evi Balassi muss bedauerlicherweise aus klimatischen Gründen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Wir danken  für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen & Χρόνια Πολλά!
Winfried Lechner


----------------------------------------------------------------------------------------------


Sehr geehrte Damen und Herren,

Am Mittwoch, 30. November 2016, spricht der Philosoph und Author Marcos Breuer im Kolloquium des Fachbereichs für Deutsche Sprache und Literatur, EKPA, über Themen der Philosophie Schopenhauers im Werk von Jorge Luis Borges.
Zeit/Ort: 17.30, Raum 712 des Philosophikis. Anschliessend an den Vortrag ist ein Tavernenbesuch geplant.


 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Das aktuelle Programm (Wintersemester 2016-17) für das Kolloquium am Fachbereich für Deutsche Sprache und Literatur (EKPA) steht nun, mit etwas Verspätung, zur Einsicht bereit. Wie immer würden wir uns sehr über Ihr zahlreiches Erscheinen freuen!

Mit freundlichen Grüßen,
Winfried Lechner
(im Namen der Organisatoren)

mehr

PROGRAMM WINTERSEMESTER 2016-17

Jürgen Pelzer

(Berlin)

16.11.2016

Die Aktualität Siegfried Kracauers. Zeitkritik und Medientheorie.

Marcos Breuer

(Philosoph & Autor, Athen)

30.11.2016

Themen der Philosophie Schopenhauers im

Werk von Jorge Luis Borges

Maria Koliopoulou

(Universität Innsbruck)

14.12.2016

Deutsche und griechische Komposita: ein morphologischer Vergleich mit sprachdidaktischen Aspekten

Winfried Lechner

(Universität Athen)

21.12.2016

Märchenstunde: Konstruktionsgrammatik, Funktionalismus und die bösen Worte

Evi Balassi

(Universität Athen)

11.01.2017

Ausspracheschulung im Fremdsprachenunterricht

Top